Fritidstilbud

Skolernes Fritidstilbud

Skolernes Fritidstilbud

Børn tilbringer mange timer uden for hjemmet i dagens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at børn oplever sammenhæng og trygge rammer i deres hverdag, også uden for hjemmets fire vægge. Det ved vi i Esbjerg Kommune, og derfor tilbyder vi et fritidstilbud bestående af skolefritidsordning på samtlige folkeskoler i kommunen for børn i børnehaveklasse - 3. klasse, samt fritidsklub for børn i 4-6 klasse og ungdomsklub fra 7. klasse til 17 år på de fleste skoler, men spørg om disse muligheder på din skole.

På skolefritidsordningen er det enkelte barn i centrum. Når børnene starter i børnehaveklassen møder de en masse nye børn og mange nye ting, de skal lære at kende. Her er skolefritidsordningen med til at udligne de store omvæltninger, også med de praktiske ting, som kan volde problemer i starten.

SFO og klub er slået sammen til én enhed, hvor der arbejdes bevidst på at fremme børnene og de unges trivsel og læring.
Vi har også i Esbjerg Kommune fritidstilbud, der er specielt egnede til børn og unge der kræver ekstra hjælp.

Personalet består både af pædagoger og pædagogmedhjælpere, som er klar til at tage sig af børnenes individuelle behov.
Det skal nævnes, at de enkelte skolefritidsordninger/klubtilbud har deres eget særpræg. Spørg på den enkelte skole, hvad de lægger særlig vægt på.