Vejledning

Vejledning

7. - 10. klasse:

Vejlederne giver kollektiv vejledning til alle elever i 7. - 10. klasse.

Kollektiv vejledning er vejledningsaktiviteter, der foregår på klassen eller i mindre grupper.

I den kollektive vejledning indgår som minimum disse vejledningsaktiviteter

  • Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder
  • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse
  • Introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til eVejledningen
  • Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job


Såfremt den unge og forældrene ønsker individuel vejledning henvises til eVejledningen
Læs om uddannelsesparathedsvurdering.

Login til UNO ung.

Gruppe- og individuel vejledning:

Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

Vejlederne tilrettelægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i denne elevgruppes særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer vejlederne konkret, hvordan gruppevejledning og individuel vejledning kan supplere hinanden.