Introkurser i 8. klasse

Obligatoriske Introkurser i 8. klasse

Obligatoriske Introkurser i 8. klasse

Den unge skal i foråret besøge to selvvalgte ungdomsuddannelser.

Introforløbene er 2 + 3 dage med mulighed for at besøge Teknisk skole, Social- og Sundhedsskolen, Gymnasiet, Handelsskolen samt Landbrugsskolen.

Den unge skal vælge mindst én erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse i introugen.      

Valgskemaet kommer i forbindelse med fællesvejledningen på skolen i efteråret.

Introduktionskurser er den eneste mulighed den unge får for at besøge ungdomsuddannelserne i skoletiden.      

Formålet med introkurserne er, at de unge: 

  • bliver præsenteret for to forskellige ungdomsuddannelser
  • deltager i undervisningen på ungdomsuddannelsen
  • får en oplevelse af miljøet på uddannelsesinstitutionerne
  • bliver udfordret og forberedt på det kommende uddannelsesvalg

Oplysninger om de enkelte introforløb findes på UNOit Brobygning

Er der spørgsmål til introforløbet, vil skolen være behjælpelig

På fællesvejledningsdagen i efteråret i 8. klasse vil den unge blive introduceret  til ungdomsuddannelserne via blandt andet den elektroniske uddannelsesportal http://www.ug.dk/, således den unge kan foretage et, for den unge, kvalificeret uddannelsesvalg. 

Bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne kan læses her