Vejledning for 10. klasse

Vejledning i 10. klasse

 

Fra august 2014 er alle kommunens 10. klasser samlet i et nyt 10. klassecenter, der har afdelinger i Ribe, Bramming og Esbjerg. Fra august 2016 i Bramming og Esbjerg.

Alle steder foregår undervisningen i et ungdomsmiljø, der skabes af og med de unge.

10. klassecentret har en vision om at være et skridt på vejen mod en ungdomsuddannelse for de elever, der har brug for et ekstra år til at udvikle og forbedre sine kompetencer.

Målet er at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan både fagligt, personligt og socialt.

På 10. klassecentret er der et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor

fokus er via vejledning at støtte de unge i at gennemføre 10. klasse og vælge, begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efterfølgende. Vejledningen har både individuelt og kollektivt afsæt.

Centralt i 10. klasse er arbejdet med uddannelsesplanen, som både er udgangspunkt for forløbet i 10. klasse og for de unges efterfølgende valg af ungdomsuddannelse. Uddannelsesplanen danner grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen, så den bedst muligt imødekommer den enkelte unges behov.

Der vil være et samarbejde med ungdomsuddannelserne for at give eleverne de bedst mulige betingelser for at vælge den ungdomsuddannelse, der netop passer til den enkelte elev

I november skal eleverne i obligatorisk brobygning i en uge.

I januar deltager eleverne i alternativ brobygning, som foregår på en ungdomsuddannelse, hvis eleverne ønsker en erhvervsuddannelse. Ønsker eleven en gymnasial uddannelse foregår undervisningen på 10. klasse.  

Der er desuden mulighed for praktikforløb med et uddannelsesperspektiv.

Læs mere her - Forældreorientering, vejledningsaktiviteter i 10. kl.