Vores folkeskoler

VORES FOLKESKOLER 2015

VORES FOLKESKOLER 2015

HØJE AMBITIONER PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET

7 FOLKESKOLER OG EN BØRNEBY, STUDIE 10 OG ESBJERG UNGDOMSSKOLE 

Esbjerg Kommune har høje ambitioner på folkeskoleområdet.

Ikke alene er vi forpligtet på, at alle børn skal blive så dygtige, de kan, men vi er samtidig optagede af, at alle børn skal have de bedst mulige forudsætninger for et godt voksenliv, ligesom et godt arbejdsmiljø ligger os stærkt på sinde.

Folkeskolen skal først og fremmest være et lærested. Et sted hvor eleverne nyder at blive udfordret fagligt, hvor de trives med deres kammerater, og hvor alle elever oplever de bedste betingelser for at få succes, men skolen skal også være den gode arbejdsplads, hvor personalet oplever medinddragelse, medindflydelse og arbejdsglæde. 

Den nye skolestruktur, som har resulteret i syv store skoler og et spændende børneby-projekt i St. Darum, er omdrejningspunktet for, at de høje målsætninger skal lykkes. Vi har skabt en organisation med økonomisk og pædagogisk bæredygtige enheder, som har et stærkt ledelsesteam i spidsen. 

Hele udgangspunktet for den nye struktur var, at vi skulle skabe en organisation, som kunne løfte samtlige af de udfordringer, folkeskolen står overfor. Det synes vi, er lykkedes. 

Processen med at lave de nye skoler er imidlertid langt fra færdig. Alle medarbejdere i organisationen arbejder lige nu på højtryk for at gøre de nye skoler klar til skolestart i august 2015 – der laves nye ringetider, lægges skemaer, laves busplaner, planlægges undervisning – og en hel masse mere. Vi er utroligt stolt af det arbejde, der præsteres, og vi ved, at eleverne møder ind til nye skoler som er klar til deres opgave – at gøre alle elever så dygtige, de kan. 

Tillykke til elever og forældre i Esbjerg Kommune med de nye skoler. 

Maj 2015