Vores folkeskoler

Esbjerg Kommunes Skolevæsen

Esbjerg Kommunes Skolevæsen

I Esbjerg Kommune har vi syv store folkeskoler med tre-fem afdelinger. Desuden har vi en børneby og en ungdomsskole med et 10. klassecenter – Studie 10. Den enkelte afdelingsskole har ansvaret for det lokale skole, SFO og klubtilbud.

Vores afdelingsskoler er forankrede i lokalsamfundet. Samtidig har vi en skolestruktur, som sikrer, at storskolerne er pædagogiske og økonomiske bæredygtige enheder. Fagprofessionelle lærere, pædagoger og ledere arbejder for at skabe rammerne for det bedste børneliv i skolen, SFO´en og klubben.

Esbjerg Kommunes ambition er, at alle børn og unge skal være en del af berigende læringsfællesskaber, hvor de trives og udvikler sig fagligt, socialt og personligt.

I Esbjerg Kommune har vi skoler: 

  • hvor alle elever har lyst til læring og udvikling gennem hele skoleforløbet.
  • hvor eleverne efter endt skolegang gennemfører en ungdomsuddannelse.
  • som fremmer elevernes kompetencer inden for innovation, kreativitet og samarbejde.
  • som er kendetegnet ved høj faglighed, social ansvarlighed og inklusion.
  • som understøtter elevernes dannelse i et samfund, der bygger på medansvar, åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
  • som inddrager forældrene i et forpligtende samarbejde.