Bohrskolen

Om Bohrskolen

Om Bohrskolen

SKOLELEDEREN HAR ORDET

En folkeskole er en meget kompleks ”størrelse”, som ikke lader sig sætte på formel, men enhver skole har alligevel et særkende - noget som kendetegner lige netop denne skole. Dette gælder også for Bohrskolen.

Da jeg for godt halvandet års tid siden startede som skoleleder på Bohrskolen, var noget af det første, jeg gik på opdagelse i, skolens dna.
Hvad samler på tværs af afdelingerne? Hvad kendetegner Bohrskolen?

Der er selvfølgelig forskelle fra afdeling til afdeling på Bohrskolen, og det skal der også være, men der er endnu mere, som er fælles og peger i den samme retning.

Dette har vi forsøgt at visualisere i en simpel illustration. Nogle gange siger et billede meget mere end 1000 ord. Og når nu vi hedder Bohrskolen, kan det næsten ikke være mere nærliggende end, at bruge en atom-model som illustration, se nedenunder.

Her er den ultrakorte fortælling om Bohrskolen afbildet.

Kernen i skolen er at give eleverne mod og lyst til læring. Det allervigtigste for os er, at vi lykkes med at give alle elever mod og lyst til læring. For det får de brug for i deres fremtidige voksenliv. Når livslang læring er et vilkår for vore kommende generationer, er det vores opgave som skole at sikre, at de har både mod og lyst til læring. Dette er vores vision på Bohrskolen.

Til at fremme mod og lyst til læring står vi på et fundament, som udover fagrækken rummer følgende elementer:

  • Internationalt udsyn

  • Fællesskaber

  • Digital dannelse

  • Kreativitet og eksperimenter
     

De enkelte elementer rummer et utal af delelementer, men som overskrifter er de med til at sætte en retning for Bohrskolen og give en identitet. Det er det, vi gerne vil kendes på, og lykkes med. Det er den ultrakorte fortælling om Bohrskolen.

 

OLE LERKE