Bohrskolen

Om Bohrskolen

Om Bohrskolen

SKOLELEDEREN HAR ORDET

Jeg er pr. 1. januar 2018 tiltrådt som ny skoleleder på Bohrskolen. Indtil årsskiftet var jeg skoleleder på Fortunaskolen, som geografisk dækker gl. Bramming Kommune, men er i forbindelse med skolelederrokaden i kommunen blevet forflyttet til Bohr.

Vi skal inden længe sætte turbo på planlægningen af næste skoleår, og for at kunne træffe de bedste beslutninger i den forbindelse har jeg brug for en hurtig update på skolen og kulturen. Dette vil jeg bl.a. sikre gennem dialog med både ledelse, personale, elever og forældre.

I mit daglige arbejde som distriktsskoleleder vil det ikke være den direkte kontakt med personale, elever og forældre, som fylder mest, da denne opgave varetages af de stedlige afdelingsledelser, men i opstartsfasen er det vigtigt for mig at ”høre så mange stemmer” som muligt, og jeg vil derfor forsøge at komme mest muligt rundt på afdelingerne, for at få et solidt indblik i skolens hverdag og kultur.

Da Bohrskolen er én skole, som består af tre afdelinger, bliver det en højt prioriteret ledelsesopgave for mig at sikre, at der på tværs af afdelingerne eksisterer en fælles Bohr-kultur, og at vi i fællesskab udnytter vores samlede volumen til glæde for alle vores elever. Billedligt talt skal vi tænke os som et mini-Danmark bestående af Jylland, Fyn og Sjælland. Afdelingerne er ikke lige store, og der er plads til at være forskellige, som jyder og sjællændere nu er, men på de store linjer er vi alle en del af det samme: Bohrskolen.

Et forpligtende fællesskab er en af de væsentligste forudsætninger for en velfungerende skole. Både i de enkelte klasser, på afdelingerne, på Bohr som helhed og mellem skole og hjem. Vi er sammen om de samme børn, og skal vi som skole og forældre lykkes med at sikre både læring og trivsel hos eleverne, skal vi på alle niveauer arbejde sammen. Det er en væsentlig værdi for mig som leder.

Jeg ved, at det er en god skole, jeg nu bliver leder for. Det er i hvert fald mit indtryk set udefra. Jeg ser frem til at blive en del af skolen og sammen med jer være med til at sikre, at Bohrskolens elever bliver så livsduelige, som de kan. På den gode skole går dannelse og uddannelse hånd i hånd, ligesom læring og trivsel gør.

Ole Lerke, skoleleder