Darum Børneby

SKOLELEDEREN HAR ORDET

SKOLELEDEREN HAR ORDET

Darum Børneby er kendetegnet ved en høj faglighed og den unikke mulighed for at skabe pædagogisk sammenhæng i barnets liv, fra det starter i børnehaven og op gennem skole, SFO og klub. 

Den røde tråd med fokus på trivsel, faglighed og udfordringer for det enkelte barn skabes på baggrund af et tæt tværfagligt samarbejde mellem afdelingerne i Darum Børneby til gavn for det enkelte barns udvikling. Alle børn, forældre og ansatte vil opleve at blive inviteret ind i et forpligtende fællesskab, hvor læring og sociale kompetencer er bærende elementer i dagligdagen. 

Alle ansatte i Darum Børneby er forpligtede på, at hvert enkelt barn får mulighed for at udnytte sine potentialer, og derfor skal der være plads til at udfordre og udforske de eksisterende rammer med henblik på at skabe nye, anderledes og endnu bedre læringsmiljøer i alle afdelinger. 

Forældrene vil opleve, at ledelse og ansatte i Darum Børneby er tæt på og tilgængelige og nærer høje realistiske ambitioner på deres børns vegne, uanset om de går i børnehave, skole, SFO eller klub. 

Darum Børneby vil være det naturlige midtpunkt for mange aktiviteter i lokalområdet, og der vil forblive et tæt samspil mellem interessenterne i lokalområdet og de afdelinger, børnebyen indeholder.