Fortunaskolen

Om Fortunaskolen

Om Fortunaskolen

SKOLELEDEREN HAR ORDET

Fortunaskolen består af afdelingerne: Bakkevejens Skole, Nordre Skole, Gørding Skole, Egekratskolen og Vejrup Skole.

På Fortunaskolen arbejder vi med respekt for forskelligheden og den lokale kultur. Jeg vil som skoleleder gøre mit til, at de lokale afdelinger kan se sig som en del af Fortunaskolen, med respekt for den lokale afdelings kultur og historie.

På Fortunaskolen har vi fire overordnede indsatsområder i skoleåret 2018/19 som er styrende for den udvikling som sættes i gang på skolerne. Indsatsområderne er:

  • PLF teamsamarbejdet

  • Inkluderende læringsfællesskaber

  • Klasserums ledelse

  • Fælles Børnesyn

Vores udgangspunkt er at ”Børn gør det rigtige, hvis de kan”.  Vi arbejder ud fra, at alle elever skal blive så dygtige som muligt. Trivslen blandt skolens elever er meget vigtig, således eleverne møder glade i skole hver dag. Det er en af forudsætningerne for, at eleverne er parate til at lære. Det gør vi bl.a. ved at:

  • Styrke fokus på at alle elever skal lære mere i et livslangt læringsperspektiv.

  • Sikre alle elever en mere spændende, kreativ og udfordrende skoledag.

  • Styrke elevernes medbestemmelse i undervisningen.

  • Øge fokus på mulighederne i den understøttende undervisning.

Jeg håber på et godt og konstruktivt samarbejde med alle skolens interessenter.

Jan Lagoni, skoleleder