Urbanskolen

Om Urbanskolen

Om Urbanskolen

Så har vi taget hul på andet skoleår med Urbanskolen.

Hele personalet har op til sommerferien arbejdet målrettet for at planlægge det nye skoleår, dels med afsæt i vores erfaringer fra det første år, og dels i vores fælles ambition om øget trivsel og læring for alle børn.

Et meget stort tema for os i året der er gået, har været arbejdet med at tilpasse de eksisterende skoler til at kunne fungere som selvstændige afdelinger i en fælles skole. Den udvikling er vi langt med, men det er også en proces der vil fortsætte i flere år. Skolebestyrelsen har i samme forbindelse vedtaget fælles principper og sin egen vision for den fælles skole.

Som et meget væsentligt skridt, har vi valgt at omlægge vores tre selvstændige Intranets til ét nyt fælles. Det har som ventet givet børnesygdomme at lægge om, men potentialet i form af bedre kommunikation og lettere samarbejde er allerede tydeligt for os på skolen.

Over 170 nye børn, og mere end 20 voksne, er efter ferien startet på Urbanskolen, og de fordeler sig blandt andet på 7 nye børnehaveklasser og vores nye KulturTalent-klasse.

Netop KulturTalent-klassen er en vigtig satsning for os i år, og er med stor søgning af elever, massiv interesse fra både lokale og landsdækkende medier samt snarligt ministerbesøg, kommet fantastisk fra start.

Vi arbejder fortsat med at strukturere og kvalificere den understøttende undervisning. Dette betyder blandt andet, at det nu bliver tydeligt, at aktiviteterne understøtter den faglige undervisning. Men også, at en række opgaver der før lå i den faglige undervisning, nu varetages som en del af den understøttende undervisning - eksempler er trivselsundersøgelserne, færdels-undervisningen, sundhed, trivselstiltag, konflikthåndtering, bevægelse etc. Pædagoger og lærere arbejder sammen om at kvalificere tilbuddet og koordinere tilbuddet, og det vil være et indsatsområde for os henover skoleåret at videreudvikle på UUV.

Alt pædagogisk personale, og alle ledere, arbejder sammen i PLM-grupper. PLM står for Professionelt Lærings Miljø, og har til formål at øge og kvalificere samarbejdet om elevernes læring og trivsel. Det er også i PLM vi evaluerer på resultaterne af for eksempel Trivselsmålinger og Nationale tests, så vi hele tiden sikrer, at vores viden omsættes til netop den indsats der er brug for, når alle skal trives og lære.

PLM er et indsatsområde for os som skole, og koncentrerer sig bl.a. om Dansk, Matematik, Engelsk, trivsel og UUV.

Samtidig har det høj prioritet, at vi bliver dygtige til at udnytte vores nye digitale platforme - nemlig ”Hjernen & Hjertet” (trivselsværktøj)  og EDUCA (lærings- og elevplansværktøj).

Endelig vil vi fortsat have fokus på at udvikle fællesskabet omkring skolen. Der er derfor initiativer i gang, både sociale og faglige, elevrettede og personalerettede, på tværs af afdelingerne.

Forandring og udvikling er et fælles anliggende, og skaber både masser af spørgsmål og nye ideer. Vi vil dialogen og opfordrer derfor altid ti at du tager kontakt når du har noget på hjerte.

STEFFEN LAWAETZ

STLA@esbjergkommune.dk

30537177