Vadehavsskolen

Nyt fra skolelederen

Nyt fra skolelederen

Kærlighed er ikke nok!

”Børn gør det bedste de kan – og vi voksne skal møde dem med passende forventninger” – sådan kunne man også sige det.

Sofie Münsters titel på sin bog refererer til alle os velmenende forældre, der i vores iver efter at holde vores børn glade og tilfredse kan komme til at lægge mindre vægt på andre områder i opdragelsen, der medvirker til at ruste børnene til at have det godt med sig selv og andre i skolen, og hvor man ellers færdes.

Ifølge Sofie Münster bliver børn glade, stærke og omsorgsfulde, når de er rustet til modstand. Det betyder, at voksne skal hjælpe børn med at klare de udfordringer, de møder i hverdagen:

  • Hjælpe med strategier til at møde svære situationer

  • Lære dem at tænke på andre og tage aktivt del i fællesskabet

  • Lære dem at rumme, at ikke alting kan være på deres måde

  • Lære dem, at NEJ betyder NEJ

Dette er ikke en boganmeldelse af ”Kærlighed er ikke nok! ”, men snarere et forsøg på at fremhæve bogens pointe. At blive et menneske, der er i stand til at tage vare på sig selv i fællesskabet, kræver at man lærer at begå sig på fornuftig vis i fællesskaber. Og vi må ikke miste modet, når vi kan se, at børnene er udfordrede og måske ligefrem ikke vil samarbejde, når det bliver svært, ubekvemt, kedeligt eller uinteressant. Vi skal holde fast i, at alle kan lære at lære og lære at trives, og at det bedst sker sammen med andre, der kan give med- og modspil. Vores opgave er ikke at befri børn fra det svære, men at være ved siden af dem, når det er svært – og lade dem klare det på egen hånd, når de faktisk godt kan…

I skolen får børn hver dag mulighed for at udvikle sig i et fællesskab af mangfoldighed. Et fællesskab på godt og ondt – som på mange måder er et billede på den fremtid, de senere skal kunne begå sig i.

Jeg synes, at vi er heldige med at have muligheden for at medvirke til børns udvikling og til samarbejdet omkring børnene.

Et af Vadehavsskolen opmærksomhedspunkter er i forlængelse af arbejdet med skolens anti-mobbe strategi at få kigget på strategi for brug af digitale og sociale platforme.

Onsdag den 17. januar afholder Vadehavsskolen og skolebestyrelsen forældreaften om digital mobning. Vi får besøg af konsulenter fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø), og alle er velkommen. Husk tilmelding via forældreintra.

Jeg håber at se rigtig mange af jer til arrangementet.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen

Anita Kallesøe Jørgensen